Vuosikokouksen päätökset

Vuosikokouksen päätökset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20. helmikuuta Vaasassa ravintola Wazacassa. Yhdistyksen hallitukseen kaksivuotiskaudelle valittiin Piia Rekilä sekä Turo Ranta. Muina hallituksen jäseninä jatkavat viime vuonna kaksivuotiskaudelle valitut Jussi Itämäki, Visa Kananoja sekä puheenjohtaja Lauri Vaisto. Vuosikokous vahvisti yhdistyksen jäsenmaksuksi edellisvuoden tapaan 20 euroa jäseneltä (henkilöt) ja 200 euroa kannatusjäseneltä (yhteisöt).

Jäsenmaksu 2016

Ohjeet vuoden 2016 jäsenmaksun maksamiseksi on toimitettu yhdistyksen jäsenille 6. maaliskuuta lähetetyssä jäsenkirjeessä 1/2016.